นิราอร
โหด! เร่าร้อน! รุนแรง! คือคำจำกัดความของเมฆวัฒน์ และเมื่อผู้หญิงที่เป็นต้นเหตุทำให้ชีวิตของเขาต้องพังพินาศเดินเข้ามาหา มีหรือที่ชายหนุ่มจะปล่อยให้หล่อ...