นิราอร
ไม่มีใครพูดอะไร นอกจากซึมซับความอบอุ่นและอ่อนหวานนั้นไว้ให้ได้มากที่สุด นานแสนนานในความรู้สึกของกันและกัน แต่แล้วในที่สุดทั้งคู่ก็ต้องกลับมาอยู่ในโลกข...