นิราอร
เป็นแค่ลูกจ้าง ต้องทำตามหน้าที่ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ไม่มีสิทธิ์รัก… ความจำเป็นทำให้มิ่งขวัญยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อเงินจำนวนหนึ่ง หน้าที่ข...