นิราอร
บ้านนาดอนมีธรรมชาติงดงาม อากาศบริสุทธิ์ แต่สิ่งที่กวนใจเขาตลอดเวลานั้นคือเจ้าของแววตาวับๆ กับริมฝีปากช่างยั่ว... หล่อนไม่รู้ตัวหรอกว่ากำลังเรียกร้อ...