นิราอร
ร่างกายเป็นของเขา แต่หัวใจเป็นของใครอีกคน คะนึงนิจคิดเสมอว่าสักวันชีวิตจะต้องเป็นของหล่อนเอง... ชลภัทร จิณณวัตร หลงรักสาวน้อย คะนึงนิจ เด็กในความปก...