นิราอร
มะลิร้อยต้องเจ็บปวดเมื่อถูกผู้ชายที่รักหมดหัวใจสลัดทิ้ง ที่แย่ยิ่งกว่าคือหล่อนต้องอุ้มท้องลูกของเขาไปด้วย แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้าง เม...