นิราอร
พิมาลาดั้นด้นมาจนถึงบ้านป่าเมืองไกล หอบหัวใจใต้อกดูมๆ มาให้ เพื่อจะมาพบว่าคนที่หัวใจใฝ่ฝันหา... ไม่เคยมีใจให้หล่อนเลย!! ฝากผลงานล่าสุดด้วยนะ...