นิราอร
เบื้องหน้า...หล่อนคือแม่บ้านฝีมือเยี่ยม แต่หลังบ้านและบนเตียง... หล่อนคือของตายที่เขามีไว้เพื่อระบายเท่านั้น ฝากผลงานเรื่องล่าสุดด้วยนะคะ ขอบ...