ณ ขณะหนึ่ง (นิราอร)
การแต่งงานที่ไม่ปรารถนา นำพาความวิบัติมาสู่ชีวิต เพราะถูกจ้องทำลาย จึงเกิดพลาดพลั้งไปกับคนที่ไม่ควร เป็นตราบาปที่ไม่อาจลบเลือน อัญชิสาต้องหลบลี้ ...