ณ ขณะหนึ่ง (นิราอร)
เริ่มต้นด้วยความปรารถนา พันผูก ค่อยรด ค่อยริน ซึมซาบสู่ใจ ก่อกลายเป็นเสน่หา ‘เรื่องของคืนนี้ ให้จบที่คืนนี้’ เขาประกาศชัดเจนว่าไม่...