นิราอร
“ไร่โน้นเขาปลูกอะไรเหรอแม่ เห็นมีหลายอย่าง คนเยอะแยะไปหมด” จำปีเงยหน้าขึ้น แล้วมองไปตามสายตาของลูก “ที่เห็นไกลๆ เขาทำไร่ข้าวโพด ถั...