นิราอร
เมื่อสาวบ้านๆ ที่แทบจะไร้ญาติขาดมิตรอย่างมธุรดาโคจรมาพบกับนายใหญ่มาดขรึมเจ้าของไร่กาแฟภูชิตที่มีปูมหลังแทบไม่ต่างกัน คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ของคนที่ขาดความ...