ดวงมาลย์
20 ปีผันผ่าน เพียงตะวัน จำต้องกลับมาเหยียบรังคู่อริอีกครั้ง แถมยังต้องงัดทุกกลยุทธ์ ใช้ทุกความความสามารถพิเศษ แม้กระทั่งสัมผัสที่หก มาทำหน้าที่ Hot...