แพรววนิด
ภารกิจล่าทรชน ที่ทั้งเสี่ยงและสุดแสนจะอันตราย ยังเทียบไม่ได้กับ "ภารกิจรัก" ที่เขาและเธอทั้งสี่คนจะต้องฟันฝ่า ด้วยจุดหมายปลายทางคือ หัวใจรัก...