ดวงมาลย์
หัวใจของเธอเจ็บปวดร้อนรุ่มดังถูกเปลวเพลิงแผดเผา หัวใจของเขาดังพายุร้าย แต่เมื่ออยู่ใกล้กลับเป็นสายลมอบอุ่น *********** ชีวิตอันแสนสุขของคุณหนูตร...