แทนขวัญ
เพราะต้องการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากผู้ปกครองนอกรีต เกวลิน จึงยอมแต่งงานกับชายแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักกันไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง! ชาติพยัคฆ์ อัครชาต...