แทนขวัญ
น้ำค้าง สาวน้อยแสนซื่อถูกพรากพรหมจรรย์ไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อไม่มีทางเลือก เธอจึงต้องมาอยู่ในความปกครองของ นายหัวคีรี หนุ่มวัยสามสิบห้าผู้แสนเย็นชาและ...