พิชญวดี
ยิ่งรักก็ยิ่งเจ็บ ยิ่งเข้าใกล้ เขากลับไกลห่างออกไป ยิ่งถลำลึกมากเพียงใด ก็ยากที่จะฉุดดึงหัวใจตัวเองกลับคืนมา หรือตัวเอง...คงลืมไปแล้วว่าหัวใจมีเพียง...