พิชญวดี
เมื่อหนทางรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยขวากหนาม ความเคียดแค้นของเขา 'ทำร้าย' ทุกสิ่ง ไม่เว้นแมักระทั่ง 'หัวใจ'...