พิชญวดี
เมื่อความรักเกิดขึ้นพร้อมกับความหลอกลวง สิ่งที่สูญเสียไป จึงมีมากกว่าคำว่า 'น้ำตา' “ถ้าวันหนึ่งพี่ทำอะไรผิดร้ายแรง หนูจะให...