ทักษาวารี
**ชื่อเดิมที่ออกกับ สนพ. คือ กลรักรอยสวาท ดอกดิน “สายลมครับช่วยพัดพาความในใจของผมให้ไปถึงแม่ดอกฟ้าที ขอให้เสียงกระซิบจากหัวใจดวงนี้ส่งผ่านฟากฟ...