ลักษณะปรีชา
พ่อฮันนี่เป็นใคร! เด็กหญิงตัวน้อยเฝ้าถามแม่หลายครั้งหลายครา แต่ไม่เคยได้คำตอบ จนวันนี้... เธอได้รู้ว่าพ่อเป็นชาวอิตาลี อะฮ้า... เธอจะตามพ่อบุญธ...