ทักษาวารี
เมื่อความรู้สึกที่บ่มเพาะตั้งแต่วัยเยาว์ กลายเป็นความรัก หนุ่มสาวดอกไม้จำต้องกักเก็บมันเอาไว้ให้ลึกสุดใจ รักที่ต้องเก็บซ่อนเอาไว้ กลายเป็นความขมขื่น...