ลักษณะปรีชา
หนึ่งคนใช้ชีวิตเหมือนดาวที่คอยเดือน อีกหนึ่งใช้ชีวิตเหมือนเดือนที่คอยดาว ****** “สงบศึกกันเถอะ เรามาดีกันนะ” “ฮะ” &...