ลักษณะปรีชา
‘อัญชัน’ ตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อไปหารักแรกที่เชียงราย โดยมีอาร์ติสต์ตัวพ่ออย่าง ‘ลีโอนาร์ด’ เป็นที่ปรึกษาและอาสาพาไปไร่นงพ...