ทักษาวารี
เจ้าผู้รำเพยต้น ลมมาอย่าไหวหวั่น ไผสิมาสั่นต้น ผะอวนเจ้าอย่าหวั่นไหว ใจประสงค์ต่อเจ้า หญิงงามใดอ้ายกะบ่ส่อง อ้ายหวังสิเป็นคู่สร้าง บารมีเฮียงฮ่วมน้...