พวงพริก
เมื่อนางละครพันหน้าสุดแสบอย่าง 'ภาวิกา' เกิดสะดุดรักเจ้าชายแสนดีอย่าง 'คุณหมออิสระ' เข้า เธอจึงยอมถอดเขี้ยวเล็บออกเพื่อจะได้เป็นที...