โยธกา
เมื่อเขากลับมาพบกับเมียทะเบียนที่ทิ้งไปถึงเจ็ดปี หัวใจของวิศรุตก็บอกตัวเองว่า มันจะไม่หลงทางไปไหนอีกแล้ว และเขาจะต้อนเธอเข้ามาในบ่วงของห้วงรัก ตะว...