โยธกา
ด่านรักของเขาและเธอ คือพี่ชายจอมดุ และคุณแม่จอมบงการ คีตภัทรและเบญญาภาจะข้ามผ่านไปได้ไหม งานนี้ต้องขอมือสองจอมวางแผนชั้นเอกอย่างอชินและนิชญามาช่วยเสีย...