โยธกา
รักและความหลังช่างเลวร้าย จนเธอเข็ดขยาด และเกลียดผู้ชายทุกคน การพบกันครั้งแรก...ความเข้าใจผิด ทำให้เขาโดนผู้หญิงที่ตั้งใจจะคิดไป 'หิ้ว' ต...