โยธกา
ให้ตายเถอะ! ไม่ได้อยากคิดที่จะเป็นวัวแก่ แล้วต้องมาเคี้ยวหญ้าอ่อนเลยจริงๆ ก็เจ้าหล่อนอายุแค่ 19 แถมยังเป็นสมบัติของหลานชาย แต่เปลวหวานสีน...