โยธกา
ผู้ชายอย่างสิบทิศไม่เคยถูกผู้หญิงปฏิเสธมาก่อน แต่แม่สาวหน้าจืดเด็กในปกครองของคุณย่า กำลังทำลายอีโก้ข้อนี้ของเขาจนพังยับเยิน! ด้วยการปฏิเสธกา...