วรนิษฐา
“เราจะเป็นของกันและกัน” พูดจบก็โน้มใบหน้าลงมาจูบคนใต้แผงอกอีกครั้ง ก่อนจะใช้หัวเข่าแทรกตรงระหว่างขาทั้งสองข้างของภู่แก้ว เพื่อแยกขาทั้งสอง...