วรนิษฐา
คำมั่นสัญญาว่าจะรัก คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนวันตาย ทำให้ภัสสรกลับมาศรัทธาในความรักที่เธอมองข้ามและไม่เชื่อว่าเธอจะได้พบกับคำว่ารักอีกครั้ง แต่ท...