Miss sexy
เธอถูกส่งมาให้เขาในฐานะ...ของบรรณาการ ทางรอดมีเพียงหนึ่งคือต้องมีทายาทกับ...เขา นายหัวหนุ่มเจ้าของเกาะ เขาคือตัวร้ายในละครหรืออาจมากกว่านั้น แต่หากได...