รมย์ธีรา
“อย่าทำเป็นไม่เคย ผู้หญิงทำงานแลกเงินอย่างเธอ ไม่ต้องสะดิ้งหรอก ของมันเคยๆรู้ๆกันอยู่” เขากล่าวต่อพร้อมจับข้อเท้าของหญิงสาวดึงเพียงครั้งเดี่ยวร่างบางก...