อ๊อบ GoNoGuide
เอกสารประกอบวิดีโอช่องยูทูป GoNoGuide อธิบายรายการเอกสารที่ต้องเตรียมในการขอวีซ่าฝรั่งเศส สำหรับทั้งผู้ที่จะไปเยี่ยมเยียนแฟน ญาติ หรือเพื่อน และผู้ที่...