อ๊อบ GoNoGuide
เอกสารประกอบวิดีโอยูทูปช่อง GoNoGuide วิธีขอวีซ่านอร์เวย์ (Norway) - วิธีกรอกใบสมัคร - วิธีนัดหมายยื่นวีซ่า - วิธีตอบแบบสอบถาม - รายการเอกสาร วีซ่าท่...