ErrorPOP
ความรัก ความทรงจำ และฝันร้ายจากอดีต ทำให้การมองโลกในแง่ร้ายกลายเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจ ‘พีช’ ยิ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงฝึกงาน ต้องอยู่ใต้การปกครอ...