Queenrabbit
ซ่งจิวจื่อคุณหนูแห่งจวนแม่ทัพซ่งผู้เป็นเจ้าของคำเล่าลือมากมาย โฉด ชั่ว ไร้ยางอาย คำเหล่านี้ล้วนสงวนไว้ให้นางแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น แล้วอย่างไรเล่านา...