Queenrabbit
'เหว่ยชิง' หลานชายไม่ได้ความของอดีตแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ มีเป้าหมายหลายอย่างที่ต้องทำให้สำเร็จ หากผู้คนเล่าขานว่าตระกูลเหว่ยสิ้นชื่อ ไร้อำน...