ศิวรุณา
เขา คือ 'มาร์โค เอนโซ' ผู้จัดการซ่องอันดับหนึ่งของมิลาน ประเทศอิตาลี ส่วนเธอ คือ 'แพรพิไล เรืองรำไพ' หญิงชาวไทยที่ถูกเพื่อ...