รมย์นลิน
“สถานที่แห่งนี้ คือ พระราชวังของข้า...เนเฟอร์ซาอมุน ฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่สิบสอง!” ฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่สิบสอง!!! “ฉันไม่เชื่อ! น...