ฉัตรเกล้า
หนึ่งดวงฤทัย...ที่ถูกปกป้องเอาไว้ในม่านแห่งความรัก . . เพราะ หม่อมราชวงศ์ปราบดา ไม่เคยผิดคำสัญญา เขาจึงยอมทำตามคำสั่งของหม่อมย่าและคำขอร้องของผู้...