ฉัตรเกล้า
เมื่อชีวิตเกิดพลิกผัน ทำให้ต้องย้ายบ้านแบบด่วนๆ จินตนาการจึงตัดสินใจซื้อบ้านใหม่ โดยการช่วยเหลือของเพื่อนรักทั้งสอง แต่ใครจะคิดว่าที่อยู่แสนหรูราคาเ...