Cookie Pie
ภัคพงศ์ --ความรักที่หวนคืนกลับมาอีกครั้ง เขาจะรักษามันไว้อย่างดี-- ลัลชนา --ต้องแต่งเป็นหม่อมให้กับชายอื่น ทั้งที่มีคนรักอยู่แล้ว เพื่อตอบแทนบุญคุณเ...