กุ้งอบวุ้นเส้นในหม้อดิน
จางซิ่วหย่าที่ตายเพราะอาหารติดหลอดลม ฟื้นขึ้นมาในร่างของจางซิ่วหย่าแม่ลูกสองและสามีพิการชั่วคราว จากคุณหนูสกุลจางในปี 20xx สู่เขตเสื่อมโทรมในปี 32...