Memew
"เพราะความเป็นห่วง กลัวว่าเพื่อนจะเป็นโรคกามตายด้าน ผมจึงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ แต่ช่วยเลยเถิดเกินไปหน่อย จนผมอดใจไม่ไหว ...ใช่แล้วครับ... ...