อิงธารา
“พิศวาสใดเล่า…จะเท่าพิศวาสรัก” ระหว่างความสุขที่ต้องแลกด้วยน้ำตาของเธอและความพิศวาสเพียงกายของเขาสิ่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะ! ความรักท...