อัยย์ญาดา
เพียงแรกพบสบตาสีน้ำตาลใส หัวใจแข็งกระด้างของบุรุษหนุ่มผู้มากเสน่ห์อย่างพ่อเลี้ยงเมฆาก็สั่นไหวอย่างรุนแรง ความงดงามของพราวฟ้าช่างน่าลิ้มลอง เขาจึงหมา...